2411103540 Ρούσβελτ 51- 53, Λάρισα info@kostripas.gr
1