2411103540 Ρούσβελτ 51- 53, Λάρισα info@kostripas.gr
hero image

 

Κωστρίπας Τεχνική
Πολιτικός μηχανικός Λάρισα


υδροδότηση των οικισμών Τριγωνικού & Πολύρραχου
του δήμου Σερβίων